LABORATORIUM LIPOPHARM.PL

Ponad 10 lat doświadczenia
Badania mikrobiologiczne (MIC, MBC, FIC)

Laboratorium mikrobiologiczne jest przystosowane do wykonywania szybkich oznaczeń na szczepach referencyjnych posiadanych w naszym laboratorium. Nasza oferta diagnostyczna skierowana jest głównie do zespołów badawczych pracujących nad nowymi substancjami bakteriobójczymi i grzybobójczymi.

Przeprowadzone badania wykonywane są zgodnie z wytycznymi NCCLS lub zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy. Wyniki wszystkich oznaczeń dostarczamy maksymalnie w ciągu 7 dni od uzyskania materiału do badań. Możliwe jest wykonanie oznaczenie MIC (minimalnego stężenia hamującego wzrost) w ciągu 24 h i MBC (minimalnego stężenia bakteriobójczego) w ciągu 48 h od dostarczenia próbek. Zwykle testy wykonujemy na 6 szczepach (baterie Gram-ujemne, bakterie Gram-dodatnie, grzyby) uwzględniając 3 powtórzenia. Oznaczenia MIC i MBC jesteśmy w stanie wykonać już na ilości 0,5-1 mg związku (na jeden szczep).

W ofercie mamy też możliwość badania FIC (działanie skojarzone), określenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych preparatów dezynfekujących i konserwujących, testy konserwacji, badanie jałowości oraz określanie ogólnej liczby drobnoustrojów i inne (na zapytanie).

Firma świadczy również usługi skierowane do przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Wykonujemy badania:

1. Czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych i kosmetycznych, zgodnie z Ph. Eur., FP, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r., oraz wg norm zharmonizowanych lub wymagań własnych klienta.

2. Czystości mikrobiologicznej surowców i opakowań.

3. Testów konserwacji (obciążeniowych)

4. Monitorowania warunków wytwarzania:

  • - czystości powietrza w pomieszczeniach
  • - czystości powierzchni pomieszczeń i urządzeń produkcyjnych
  • - czystości rąk i odzieży ochronnej personelu

5. Czystości mikrobiologicznej wody surowej i wody produkcyjnej (oczyszczonej).

6. Skuteczności procesów mycia i dezynfekcji.

Aktualności